Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 330.341: 658.589

Мороз Л.І.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ

Й УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Вступ

В умовах необхідності виходу з економічної кризи метою українських підприємств має стати здатність до інноваційного розвитку, що дозволить їм вдосконалюватися, стати більш інвестиційно-привабливими, сприятиме підвищенню продуктивності праці та покращенню якості вітчизняної продукції.

Це вимагає розроблення комплексної стратегії антикризового управління, яку не можливо реалізувати, не розглянувши концептуальних стратегій і факторів, які деталізують формування та управління інноваційним розвитком підприємств. Тому головною метою проведеного дослідження є вивчення та вдосконалення теоретико-методологічних основ і практичних напрацювань щодо інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, в результаті чого, розглянуто:

  • теоретичні аспекти формування стратегії інноваційного розвитку підприємств;
  • питання формування та розробки інвестиційної стратегії підприємства;
  • визначення ролі та місця стратегічного маркетингу в структурі управління інноваційною діяльністю підприємств;
  • характеристику управлінських інновацій як складової стратегії підприємств;
  • вплив людського фактору на інноваційний розвиток підприємства;
  • роль корпоративної культури підприємства при здійсненні інноваційної діяльності.

Таким чином, проаналізовано, запропоновано та вдосконалено систему поглядів (концепцій) для формування й управління інноваційним розвитком підприємств з виділенням і оцінкою інноваційної, інвестиційної, маркетингової стратегій, які очолює і об’єднує людський фактор.

Теоретичні аспекти формування стратегії 

інноваційного розвитку підприємств 

З метою розроблення заходів для ефективного інноваційного розвитку вітчизняних підприємств необхідно застосувати саме стратегічне управління, оскільки стратегія є інструментом створення і підтримки домінування підприємства, яке базується на здатності створювати якіснішу продукцію у певній галузі ніж конкуренти. Але, незважаючи на значні досягнення вчених-економістів [1-5] в теорії стратегічного управління підприємством, є низка проблем, які залишаються предметом дискусій і обговорень, та потребують ґрунтовного дослідження.

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>