Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 658.330.33:65

Верхоглядова Н.І., Кононова І.В.

Методика оцінки стійкості функціонування будівельних підприємств

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Вступ. Розвиток вітчизняних підприємств будівельного комплексу все ще відрізняється системною нестійкістю і оцінюється інвесторами як один з найбільш ризикованих напрямів бізнесу. Вітчизняні будівельні підприємства часто поглинені виснажливими процесами дозвільного циклу не приділяють належної уваги управлінню, що забезпечує стійкість їх функціонування. Проте саме при правильній постановці відповідно місії і стратегічній меті функціонування можливе забезпечення стійкості функціонування, як окремого підприємства, так і будівельного комплексу в цілому, з урахуванням чинників як зовнішнього так і внутрішнього середовища, що впливають на її темп зміни і результативність .

 

У цих умовах підприємства, що прагнуть зміцнити свої конкурентні позиції, повинні орієнтуватися на нові підходи, принципи і методи організації та ведення бізнесу, заснованого на удосконаленні саме внутрішнього механізму управління сталим функціонуванням підприємств. Головним компонентом такого управління є стійкість функціонування. Спроможність зберігати стійкість в умовах впливу негативних чинників середовища функціонування є найбільш важливою стратегічною задачею будь-якого господарюючого суб’єкта. Питання пошуку нових підходів й інструментів, що дозволяють управляти стійкістю функціонування підприємства стають все більш актуальними.

Дослідженням і розв’язанням проблем забезпечення стійкого функціонування різних систем займаються С.Анохін,  Ю. Бицюра, С. Богачов, В. Василенко, В.Гречаний, П. Гудзь, Г. Дейлі, П.Жуков,   О. Зайцев, В. Іванов, Б. Кліяненко, О.Козирєва, В. Максимов, Т.Мизнікова,  Дж. Майєр, О.Поліщук.

Підприємство є складною відкритою системою, яка містить в собі багато підсистем. Одним з найважливіших напрямів становлення управління стійкістю функціонування підприємств є різнобічний аналіз їхнього стану і темпів розвитку а аспекті складових стійкості. Тому система управління стійкістю функціонування підприємства має охоплювати всі сторони його діяльності. Це також зумовлює необхідність у визначенні цілої низки її показників для комплексного вивчення та її оцінки.

Для господарюючого об’єкту стійкість характеризує такий стан рівноваги, коли функціонуючий об’єкт не виходить за межі можливих станів, вільно маневрує в разі дії дестабілізуючих чинників, адаптується та виконує поставлену задачу. Однак, найважливішим завданням залишається кількісна оцінка даного показника. [1]

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>