Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 339.182

Смерічевська С.В., Жаболенко М.В., Ібрагімхалілова Т.В.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) ЯК НОВА ІДЕОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Донецька академія автомобільного транспорту

Вступ

На початку XXI століття інтегральна парадигма управління породила нову ідеологію управління логістичними процесами та бізнесом в цілому – Supply Chain Management (SCM) – управління ланцюгами поставок. Це привело до виникнення інноваційної (інтегральної) парадигми логістики. Вона відбиває нове розуміння бізнесу: окремі підприємства розглядаються як ланки ланцюга поставок, зв'язані в інтегральному процесі управління потоками всіх видів ресурсів для оптимального задоволення покупців відповідно до їхніх специфічних потреб.

Однак сьогодні цього об'єктивно недостатньо, тому розвитком інтегрованої логістики за межами фокусної компанії в плані міжфункціональної та міжорганізаційної координації різних суб'єктів є концепція SCM.

Таким чином, по-перше, колишня координуюча роль логістики й наскрізне управління товарними потоками стають прерогативою SCM, тобто  логістика – це частина управління ланцюгами поставок SCM;

по-друге, логістика – це функціонал оптимізації операційної діяльності всередині компанії, а SCM – це інтегрований функціонал, що включає трьох і більш учасників, які беруть участь у потоках продукції, послуг, фінансів і інформації від джерела до споживача;

по-третє, логістика орієнтована на локальні функції реалізації фізичного потоку перетворення матеріалів, а SCM – на весь ланцюг створення доданої вартості й оптимізацію зв'язків між цими локальними функціями як усередині підприємств, так і на міжорганізаційному рівні;

по-четверте, логістика тяжіє до фізичної реалізації матеріальних потоків, а SCM – до управлінського рівня (інформаційні та фінансові потоки).

Основною ідеєю управління ланцюгами поставок є створення системи взаємодії підприємств, яка спрямована на підвищення якості планування й управління за рахунок єдиних інформаційних каналів, синхронізацію потоків, спільне планування попиту та запасів.

  1. 1. Еволюційний розвиток концептуальних підходів до управління ланцюгами поставок

Розвиток управління ланцюгами поставок має об'єктивні основи. У 90-х рр. 20 ст. явно позначилися три тенденції: перевищення пропозиції  над попитом, глобалізація ринків та інформатизація суспільства. Ці тенденції викликали зміни в стратегіях забезпечення конкурентоспроможності й прибутковості бізнесу (рис. 1).

Перше використання терміну «управління ланцюгами поставок» прийнято пов’язувати з іменами Р. Оливера та М. Вебера. Саме вони у своїй статті «Supply Chain Management: Logistics catches up with strategy» в 1982 році запропонували розглядати матеріальні потоки від виробників вихідної сировини до кінцевого споживача в рамках інтегрованої стратегії, назвавши її управлінням ланцюгами поставок [1].

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>