Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 555.6:504.455:628.

Піціль А.О.

 

Сучасні екологічні Аспекти поверхневого стоку талих вод з сільських селитебних територій

Житомирський національний агроекологічний університет,

Житомир, Старий Бульвар 7, 10001

UDK 555.6:504.455:628.

Pitsil A.O.

THE ENVIRONMENTAL ASPECTS OF SURFACE RUNOFF OF MELT WATER TO RURAL RESIDENTAL AREAS

Zhitomir National Agroecological University,

Zhitomir, Boulevard Stary 7, 10001

 

Анотація. У статті розглянута проблема забруднення поверхневого стоку з сільської селитебної території. Наведені якісні характеристики стоку талих вод за результатами досліджень, який формується на забудованих територіях.

Ключові слова: селитебна територія, поверхневий стік, забруднення.

Abstract. In this paper the problem of contamination of surface runoff from rural residential areas. These qualitative characteristics of melt water runoff as a result of research that formed in built up areas.

Key words: residential area, runoff, pollution.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>