Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 57:606:631.1

Замбріборщ І.С.1, Доброва Г.О.1, Шестопал О.Л.1, Ружицька О.М.2

 Індукція новоутворень в культурі пиляків тетраплоїдної пшениці Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl in vitro

1Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Овідіопольська дорога, 3, 65036,Одеса,Україна

2 – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Дворянська, 2, 65000, Одеса, Україна

UDC 57:606:631.1

Zambriborsh І.S.1, Dobrova H.О.1, Shestopal О.L.1, Rujitska О.M.2

 

Induction of new formation in in vitro anther culture Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl

1The Plant Breeding and Genetics Institute – National Center of Seed & Cultivar Investigation Odessa, Ovidiopolska road, 365036,

2 – Odessa I.I. Mechnikov national university, Odessa, Dvoryanska street 2, 65000

Анотація. В роботі досліджено індукцію новоутворень ярих та озимих форм Triticum dicoccum на різних поживних середовищах в культурі пиляків in vitro.

Ключові слова:культура пиляків, Triticum dicoccum, індукція новоутворень, поживні середовища

Abstract.Induction of new formation on different cultural media for Triticum dicoccum was investrigated.

Key words:anther culture, Triticum dicoccum, new formatiom induction, cultural media

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>