Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Катан Л.І., Колеснік Я.В.

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМТСВ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний аграрний університет

 1. Актуальність проблеми
Проблема фінансування відтворювальних процесів матеріально – технічної бази підприємств аграрної сфери економіки України набуває в сучасних умовах принципово новий, стратегічний статус. Світове виробництво, маючи відпрацьовану систему фінансового забезпечення відтворення основних засобів, характеризується сьогодні швидким зростанням масштабів виробництва, поглибленням галузевої диференціації та міжнародного поділу праці, розвитком процесів спеціалізації та кооперування, загостренням міжнародної конкуренції і різким зростанням конкурентоспроможності.

Революційний розвиток методів і форм фінансового забезпечення інвестиційних процесів, спрямованих на відтворення основних засобів у світовій і українській економіці, зростання масштабів та інтенсивності фінансової активності в інвестиційній сфері потребують вивчення та освоєння міжнародного досвіду, вироблення і впровадження адекватних сучасної реальності підходів до вирішення проблеми дефіциту фінансових ресурсів, що спрямовуються на інвестиційні потреби.
В умовах формування постіндустріальної економіки (економіки нового типу) процес фінансування (фінансового забезпечення) відтворення матеріально – технічної бази підприємств аграрної сфери зазнав суттєвих деформацій - за використання амортизаційних відрахувань не вдавалося забезпечувати навіть простого відтворення, тому пошук альтернативних джерел капіталовкладень є актуальною проблемою, що визначило напрям даного дослідження.

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться, чтобы оставлять сообщения на форуме.
Обсудить на форуме...
������ �����������
pagerank checker