Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 621.3+ 353.9
Орлов Микола Михайлович,,,,,,
СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ “УПРАВЛІННЯ” І “КЕРІВНИЦТВО” ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Orlov, N
ESSENCE of CONCEPTS “MANAGEMENT” And “GUIDANCE” AND THEIR APPLICATION In THEORY of STATE ADMINISTRATION

Аннотация. В роботі розглянуто підходи щодо сутності понять “управління” і “керівництво” та їх застосування в теорії державного управління. Проведено порівняльний аналіз цих понять з урахуванням висловлювань вчених та практиків. Дані певні рекомендації щодо практичн

Ключевые слова: управління, керування,державне управління, управлінець.

Abstract. Approaches in relation to essence of concepts “management” and “guidance” and their application are in-process considered in the theory of state administration. The comparative analysis of these concepts is conducted taking into account the utterances of

Keywords: management, management, state administration, upravlinec'.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>