Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

УДК 65.01:338.5:351

Мрихіна О.Б.

Методичні основи ціноутвореннія підприємств – природних монополістів

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Вступ

В умовах складних політико-економічних трансформацій, фактичної перебудови України у державу зі статусом ринкової економіки та оновленням стратегічних підходів до функціонування економіки, одним з основних інструментаріїв щодо здійснення таких перетворень постає ціна. За допомогою ціни, як важеля суспільної виробничо-господарської системи, формуються економічні відносини держави, здійснюється регулювання процесу відтворення. Саме ціна виявляє основоположні функції щодо впорядкування товарно-грошового обігу, стимулювання, розподілу та обліку ресурсного потенціалу тощо, постаючи при цьому чи не найголовнішим чинником економічного добробуту держави.

 

Серед суб’єктів народного господарства України, одними з таких, що сьогодні потребують особливої уваги при формуванні цін, є підприємства – природні монополісти. Продукція таких підприємств задіяна практично в усіх виробничих процесах, спрямована на задоволення першочергових потреб населення. Проте, саме вони нині не мають необхідного нормативно-правового та методичного підґрунтя для формування економічно обґрунтованих цін (тарифів). Актуальність проблеми обґрунтованого ціноутворення підприємств – природних монополістів полягає в тому, що при недостатньо чіткому та економічно невірному формуванні цін (тарифів) на свою продукцію (послуги) вони можуть спричинити негативний соціально-політичний ефект.

Незважаючи на значні досягнення в теорії та практиці формування та регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) підприємств – природних монополістів, нагальною залишається необхідність розробки такого порядку ціноутворення на продукцію (послуги) цих підприємств, який би захищав інтереси споживачів, забезпечував надійну роботу природних монополій та заохочував до ощадливого використання ресурсів.

1. Методичні підходи до аналізування внутрішньої ціни природних монополістів

Обґрунтування внутрішньої ціни підприємства є найактуальнішою проблемою у разі природних монополій, що доведено нами в [1]. Це пояснюється тим, що ринкові механізми тут не спрацьовують – попит і пропозиція не встановлюють ціну рівноваги. Внаслідок цього ціну продукції (наданих послуг) природних монополістів має контролювати та регулювати антимонопольний комітет і, загалом, державні органи влади. Однак для ефективного контролю вони повинні мати теоретично обґрунтовані методики розрахунку ціни і методи її регулювання.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>