Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 111.852
Воронова Надежда Сергеевна ,Бондаренко Алина,,,,,
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДУХОВНОСТІ В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ
Voronova N.S., Bondarenko A.
THE IDENTIFICATION OF SPIRITUALITY IN THE ANTHROPOLOGICAL DIMENSION

Аннотация. Анотація. В статті здійснена спроба ідентифікації духовності як за допомогою раціональних форм мислення, так і екзистенційного філософствування. Дослідження духовного буття людини свідчить про вплетення суб'єкта з його переживаннями й образами в загальну

Ключевые слова: Ключові слова: духовне буття, дух, людина, культура, духовність.

Abstract. Annotation. The article was aimed at the identification of spirituality with rational forms of thinking and existential philosophizing. Research of spiritual existence suggests the entwinement of subject with its experiences and images into the General sy

Keywords: Keywords: spiritual existence, spirit, people, culture, spirituality.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>