Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 808.2
Пузік Маргарита Володимирівна,,,,,,
KINDS OF HUMOUR AND PECULIARITIES OF THEIR TRANSLATING
Puzik Marharyta Volodymyrivna
0
 
УДК 811.111’373’3
Пасичник Галина Петровна,,,,,,
НОВІ ОБРІЇ: ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ЛІНГВОАНАЛІЗУ ДО ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО
Pasichnyk H.P.
NEW PROSPECTS: FROM TRADITIONAL LINGUISTIC ANALYSIS TO CULTURAL STUDIES