Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 658.3977
Скрильник Ірина Іванівна,Капшук Дарина Володимирівна,,,,,
ПОБУДОВА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ МАКСИМІЗАЦІЇ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ВАФЕЛЬ ПАТ «ПОЛТАВАКОНДИТЕР»
Skrylnik І.І., Kapshuk D.V.
CONSTRUCTION MATHEMATICAL MODEL MAXIMIZATION GROSS PROFIT WAFER PRODUCTION LINE PJSC «POLTAVAKONDITER»

Аннотация. У роботі розглядається побудова економіко-математичної моделі оптимізації лінії виробництва вафель ПАТ «Полтавакондитер» при одночасній можливості купівлі і продажу сировини для максимізації валового прибутку в різних ситуаціях, зокрема, визначеності, не

Ключевые слова: визначеність, невизначеність, ризик, критерій Гурвіца, валовий прибуток

Abstract. In this paper we consider the construction of economic and mathematical model of optimization of production lines wafers PJSC "Poltavakonditer" at the possibility of simultaneous purchase and sale of raw materials to maximize gross margins in different si

Keywords: certainties, uncertainty, risk, Hurwitz criterion, gross profit

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>