Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 543.275.1.08

Білинський Й.Й., Іоніна К.Ю.

ВИМІРЮВАЧ ТОЧОК РОСИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗА ВОЛОГОЮ ТА ВУГЛЕВОДНЯМИ

Вінницький національний технічний університет,

Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, 21021

UDC 543.275.1.08

Bilynsky Y.Y., Ionina K.Y.

MEASURING INSTRUMENT OF NATURAL GAS DEW POINTS OF WATER AND HYDROCARBONS

Vinnitsa National Technical University,

Vinnitsa, Khmelnitske shose, 95, 21021

У доповіді розглядається структура та робота вимірювача точок роси природного газу за вологою та вуглеводнями.

Ключові слова: точка роси, вологість, природний газ, вуглеводні.

The structure and operation of measuring instrument of natural gas dew points by water and hydrocarbons are described in the report.

Key words: dew point, humidity, natural gas, hydrocarbons.

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013