Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 664-4/66-963

Завірюха М.В., Пилип В.Є.

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЦЕСУ ДВОХПІДПОРНОГО РІЗАННЯ СТЕБЕЛ КУКУРУДЗИ

Миколаївський державний аграрний університет,

Миколаїв, вул. Крилова 17 а, 54038

U.D.C. 664-4/66-963

Zaviryuha M., Pilip V.

ENERGY INDICATORS OF dual RETAINING CUTTING OF corn stalks

Nikolaev National Agrarian University, Nikolaev, Krilova St. 17a, 54038

В даній доповіді запропонована методика аналітичної оцінки силових енергетичних показників процесу двохпідпорного різання стебел кукурудзи в інтегрованому подрібнювальному апараті

Ключові слова: різання стебел кукурудзи, лезо, сили різання, оптимізація

In this report we describe was suggested method analytical estimation of power energy indicators process of dual retaining cutting corn stalks in an integrated shredding machine

Keywords: cutting corn stalks, blade, cutting force optimization


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013