Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 664.7/05 (075/8)

Дениско О.А., Ткачук А.І.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІБРАЦІЙНОГО ЛУЩЕННЯ ЗЕРНА

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

Київ, Героїв Оборони, 15, 03041

UDC 664.7/05 (075/8)

Denisko O.A., Tkachuk A.I.

EXPERIMENTAL STUDY OF TECHNOLOGICAL EFFICIENCY VIBRATING PEELING GRAIN

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

В доповіді розглядаються встановлені експериментом залежності якісних показників технологічного процесу лущення зерна дисковою машиною вібраційної дії від керованих параметрів: амплітуди, частоти і напрямку дії збурювальної сили вібратора, кутової швидкості обертального диска та вологості зерна.

Ключові слова: лущильна дискова машина вібраційної дії, експеримент, показники лущення, пропускна спроможність

The report discusses the experimental set of quality indicators based process flaking grain by disk machine vibration action from managed parameters: amplitude, frequency and direction of the disturbing force of vibrator, the angular velocity of the rotary disc and grain moisture.

Keywords: Shelling disk machine vibratory action, experiment, performance scaling, capacity

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013