Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 631.354.2.076

Бойко А.І., ** Бондаренко О.В.

Резервування як ефективний метод забезпечення надійності складної сільськогосподарської техніки

Національний університет біоресурсів і природокористування України

**Миколаївський національний аграрний університет

Миколаїв, вул. Крилова 17 а, 54038

U.D.C. 631.354.2.076

Boyko A., **Bondarenko O.

RESERVATION AS AN EFFECTIVE METHOD OF ENSURING THE RELIABILITY OF COMPLEX AGRICULTURAL MACHINERY

National University of Bioresources and Environmental Sciences of Ukraine

**Nikolaev National Agrarian University, Nikolaev, Krilova St. 17a, 54038

В даній доповіді розглянуто шляхи підвищення надійності складної сільськогосподарської техніки шляхом резервування її складових систем

Ключові слова: техніка, надійність, резервування

In this report examined ways to improve the reliability of complex agricultural equipment by reserving its component systems

Keywords: technic, reliability, redundancy

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013