Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 637.521:006.015.5

1Корзун В.Н., 2Антонюк І.Ю.

МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ПРОФІЛАКТИКА І КОРЕКЦІЯ ДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ

1Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва (ІГМЄ),

Київ, вул. Попудренка, 50, 02660.

2Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ ), Київ, вул. Кіото, 19, 02156.

 

UDC 637.521:006.015.5

1Corzun V., 2Antonyuk I.

OLIGOELEMENTSS AND HEALTH OF MAN: PROPHYLAXIS AND CORRECTION OF THE SCARCE STATES

1An institute of hygiene and medical ecology is the name of O.M. Marzeeva HME),

Kiev, Pоpуdrenko, 50, 02660.

2Kiev national trade and economic university NТЕU ), Kiev, Кіоtо, 19, 02156.

Розглянуто вплив мікробіоелементів, зокрема йоду, селену, заліза на стан здоров’я людей, особливо дітей і підлітків. Запропоновано шляхи профілактики і корекції дефіцитних станів завдяки включенню в раціони харчування продуктів профілактичного призначення з використанням морських водоростей.

Ключові слова: біомікроелементи, йоддефіцитні захворювання, корекція раціонів, паштети.  

Influence of mikrobioelements is considered, in particular iodine, selenium, iron, on the state of health of people, especially children and teenagers. The ways of prophylaxis are offered corrections of the scarce states due to plugging in the rations of feed of products of the prophylactic setting with the use of water-plants

Key words: biooligoelements, deficit of iodine, correction of rations, pates.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013