Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 631.563:628.852:635.82

Гунько С.М., Тринчук О.О.

природні втрати та якість печериці двоспорової залежно від умов зберігання

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

Київ, Героїв оборони 13, 03041

UDC 631.563:628.852:635.82

Gun’ko S.M., Trynchuk O.O.

EFFECT OF TEMPERATURE STORAGE ON nature LOSSes AND QUALITY of champignon bispored

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroyv Oboronu 13, 03041

В цьому докладі розглядаються питання впливу температурного режиму зберігання на товарність та природні втрати грибів печериці двоспорової.

Ключові слова: гриби, печериця двоспорова, зберігання, температурний режим, якість, товарність, природні втрати.

Questions of influence of storage temperature on the marketability and nature losses of mushrooms of champignon bispored are presented in this article.

Keywords: mushrooms, champignon bispored, storage, temperature of storage, quality, marketability, natural losses.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013