Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 663.439

Мукоїд Р.М., Ємельянова Н.О., Чумакова О.В.

ГЛЮТЕН. ЧОМУ ЙОГО МОЖНА НЕ ВСІМ?

Національний університет харчових технологій, Київ, Володимирська 68, 01601

UDC 663.439

Mukoid R.N., Yemelyanova N.A., Chumakova E.V.

GLUTEN. WHY IT CAN NOT ALL?

National University of Food Technologies, Kyiv. Volodymyrska 68, 01601

Стаття присвячена вивченню проблем боротьби з генетичним захворюванням - целіакією. Захворювання пов'язане з непереносимістю білка злакових культур - глютену. Запропоновано для профілактичного та лікувального харчування вживати продукти, виготовлені з пророщених безглютенових злаків.

The paper studies the problems of combating genetic disease - celiac disease. The disease is associated with intolerance to protein cereal - gluten. Proposed for the prophylactic and therapeutic feeding to avoid foods made ​​from sprouted gluten-free cereals.

Ключові слова: білок, глютен, целіакія, захворювання, продукти, безглютенові, пророщування, зерно.

Keywords: protein, gluten, celiac, disease, food, gluten-free, germination, grain.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013