Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
УДК 004.7:551.578.48
Мельник Юрій Володимирович,,,,,,
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ І СИСТЕМ ПРОГНОЗУВАННЯ СХОДЖЕННЯ ЛАВИН ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Melnyk Y.V
ANALYSIS OF EXISTING FORECASTING METHODS AND SYSTEMS OF THE AVALANCHING AND DIRECTION MEASUREMENT OF THEIR FURTHER IMPROVEMENT

Аннотация. В роботі проведений аналіз існуючих методів і систем прогнозування сходження лавин. Встановлено, що вони не відповідають вимогам сьогодення. Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що перспективним напрямком розроблення сучасних систем монітори

Ключевые слова: сходження лавин, лавинна небезпека, прогнозування, спеціалізовані комп’ютерні мережі, fieldbus.

Abstract. The paper analyzed, which revealed that the existing methods and systems of forecasting avalanches do not meet the requirements of today. The studies conducted give reason to believe that perspective direction of development of modern monitoring systems o

Keywords: avalanches, avalanche danger, forecasting, specialized computer network, fieldbus.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2017