УДК UDC 622.24
Михайловская Елена Владимировна,Ермакова Инна Анатольевна,Соловйов Вениамин Васильевич,,,,
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ НАДДОЛОТНИКА НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
Soloviev V.,Мykhaylovska O., Yermakova I.
EFFECT OF APPLICATION BOTTOM COLLAR ON TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF WELL DRILLING
 
УДК 622.24.053
Чернова Мирослава Евгеньевна,,,,,,
МОЖЛИВОСТІ ЗМЕНШЕННЯ СИЛ ТЕРТЯ ТА ПРИХОПЛЕНЬ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ НА ПОХИЛО-СКЕРОВАНІЙ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ДІЛЯНКАХ СТОВБУРА ГЛИБОКИХ СВЕРДЛОВИН
Chernova M.Je.
POSSIBILITIES OF FRICTION FORCE AND SIDEWALL STICKING REDUCTION ON DIRECTIONAL AND HORIZONTAL PARTS OF DEEP WELL HOLE
 
УДК УДК 622. 276.53
Копей Богдан Володимирович,Cтефанишин Андрій Богданович,,,,,
ОЦІНКА ГРАНИЦІ ВТОМНОЇ МІЦНОСТІ НАСОСНИХ ШТАНГ ПРИ АСИМЕТРИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Kopey B.V., Stefanyshyn A.B.
Evaluation of fatigue strength sucker rod limit under asymmetric load
 
Секции-март 2017