Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 664.644:640.43
Сильчук Татьяна Анатольевна,Сидор Василий Михайлович,Зуйко Вера Игоревна,Майорова Анна Ивановна,Дух Катерина,,
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
Silchuk T., Sidor V., Zuyko V., Mayrova G., Dukh K.
INTENSIFICATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS

Аннотация. Проаналізовано традиційну технологію виробництва хлібобулочних виробів. Охарактеризовано основні фактори, що впливають на перебіг біохімічні та мікробіологічних процесів в тісті, структурно-механічні властивості напівфабрикатів та готових виробів. Дослідж

Ключевые слова: Ключові слова: технологічний процес, хлібобулочні вироби, поліпшувачі, підкислювачі

Abstract. It was analyzed the traditional technology of production of bakery products. It was characterized the main factors that influence on the course of the biochemical and microbiological processes in dough, the structural and mechanical properties of semi-fin

Keywords: technological processes, bakery products, improvers.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2017