Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 62-52
Петрухно Игорь Русланович,Бурлаков Владимир Михайлович,,,,,
Data Mining та машинні техніки навчання для виявлення вторгнення в кібер безпеку робототехнічних систем
Petrukhno I.R Byrlakov V.M.
Data Mining and Machine Learning Techniques to Detect Intrusion into Cyber Security of Robotic Systems
 
УДК 0
Антонов Валерий Николаевич,,,,,,
ІННОВАЦІЙНО-КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ГАРМОНІЙНОЇ АКМЕ-ЛЮДИНИ
Antonov V.M.
INNOVATION-CREATIVE TECHNOLOGY FOR COMPUTER MODELLING GARMONIC AKME-HUMAN
 
УДК 681.5.015.87
Ткачешак Назарій Володимирович,,,,,,
ДІАГНОСТИКА ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є
Tkacheshak N.V.
DIAGNOSTICS OF THE GAS-TURBINE ENGINE ON THE FOUNDATION OF THE FOURY TRANSFORMATION
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 0
Лопатин Валерий Владимирович,,,,,,
К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ РАБОТ
V.V. Lopatin
TO THE PROBLEM OF EVALUATION OF SCIENTIFIC WORKS
 
УДК 0
Антонов Валерий Николаевич,,,,,,
КРЕАТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ АКМЕОЛОГІЧНІ КОПЛЕКСИ
Antonov V.M.
CREATIVE ENERGETIC ECOLOGY ECONOMICS INNOVATION COMPUTER’s ACMEOLOGY COMPLEX
 
УДК 0
Антонов Валерий Николаевич,,,,,,
КРЕАТИВНИЙ БАНК ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОММУНІКАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
0
0
 
УДК 0
Антонов Валерий Николаевич,,,,,,
КРЕАТИВНИЙ БАНК ЗНАНЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦІЙНИХ КОГНІТОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ
0
0