УДК УДК 622.226
Михайлишин Богдан Ігорович,Міщук Богдан Михайлович,,,,,
Впровадження мембранних установок на виробництві
Mykhailyshyn B.I. ,Mishuk B.M.
IMPLEMENTATION OF MEMBRANE INSTALLATIONS IN PRODUCTION
 
УДК 0
Стецик Юрій Романович,Грицанчук Валентин Володимирович,,,,,
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОРОЗРИВУ ПЛАСТА ПРИ РОЗРОБЦІ МОРСЬКИХ РОДОВИЩ ГАЗОВИХ ГІДРАТІВ
Stetsyk Y. R., Hrytsanchuk V. V.
EFFICIENCY OF USE HYDROLIC FRACTURING DURING DEVELOPMENT OFFSHORE GAS HYDRATEFIELDS
 
УДК 622. 24
Копей Богдан Володимирович,Лях Михайло Михайлович,Кривоножко Тетяна Анатоліївна,,,,
РОЗРОБЛЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЧОТИРИФАЗНОГО СЕПАРАТОРА
Kopey B.V.,Lyakh M.M., Kryvonozhko T.A.
MULTIFUNCTIONAL FOUR-PHASE SEPARATOR DEVELOPMENT