УДК 338.46:640.4
Пенчук Владислав Миколайович,Цирульнікова Віта Валентинівна ,Тищенко Олена Михайлівна,Ботртнічук Олег Вікторович,,,
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУТІК-ГОТЕЛІВ
Penchuk Vladyslaw ,Tsyrulnikova Vita , Tyschenko Olena , Bortnichuk Oleh
CURRENT TRENDS AND PROSPECTS FOR BOUTIQUE HOTELS DEVELOPMENT