Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 625.032.4
Демченко Владимир Алексеевич,,,,,,
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПВЕРХНІ КОЧЕННЯ КОЛІС РУХОМОГО СКЛАДУ
Demchenko Vladimir
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПВЕРХНІ КОЧЕННЯ КОЛІС РУХОМОГО СКЛАДУ
 
УДК 625.031.32
Новиков Вадим Владимирович,Скорик Алексей Алексеевич,,,,,
ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ВЕРТИКАЛЬНИХ ТА БІЧНИХ СИЛ ВІД КОЛІС РУХОМОГО СКЛАДУ НА БІЧНІ ВІДТИСНЕННЯ ГОЛОВКИ РЕЙКИ ПРИ ПІДРЕЙКОВІЙ ОСНОВІ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОННИМИ ШПАЛАМИ
Novikov V.V., Skorik A.A.
DETERMINATION OF THE CONDITIONS OF THE EXPERIMENTAL STUDIES OF VERTICAL AND LATERAL FORCES INFLUENCE FROM ROLLING STOCK WHEELS OF LATERAL DISPLACEMENT OF RAILHEAD TAKING INTO ACCOUNT RAIL BASE WITH REINFORCED CONCRETE SLEEPERS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 656.212.5
Багиянц Ирина Викторовна,,,,,,
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД МАСОВОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Bagiyanc I.V.
DEPENDENCE PRODUCTIVITY IN RAIL TRANSPORT FROM LARGE-SCALE TRANSPORTATION MINERALFERTILIZERS