Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Дубей Ольга Ярославовна,Сищук Тарас Михайлович,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН ПРИ ВИНОСІ РІДИНИ З ЇХ ВИБОЮ
Dubei O.Ya., Sishchuk T.M.
RESEARCH OF INCREASING THE PRODUCTIVITY OF GAS WELLS WHEN CARRYOVER LIQUID FROM THEIR BOTTOMHOLES

Аннотация. В даній роботі представлено аналітичне дослідження збільшення продуктивності газових свердловин шляхом застосування поверхнево-активних речовин, що будуть усувати рідину, яка надходить до вибою цих свердловин. З метою реалізації запропонованого методу, зд

Ключевые слова: газова свердловина, метод вузлового аналізу, поверхнево-активна речовина, винесення рідини, боротьба з ускладненнями

Abstract. This paper represents an analytical study of the increase in productivity of gas wells by the use of surfactants that will remove the fluid entering the bottomhole of these wells. In order to implement the proposed method, wells simulation of the Hrushivs

Keywords: gas well, method of nodal analysis, surfactant, fluid removal, operation complications

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>