Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Антрапцева Надежда Михайловна,Примак Сергей Андреевич,,,,,
ТЕРМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАГНІЙ ДИГІДРОГЕНФОСФАТУ
Antraptseva N.M., Primak S.A.
THERMAL PROPERTIES OF MAGNESIUM DIHYDROGENPHOSPHATE

Аннотация. Визначено термічні властивості та аніонний склад продуктів термообробки Mg(H2PO4)2•2H2O в ізотермічних умовах. Встановлено кількісні залежності вмісту конденсованих фосфатів з різною будовою аніона (лінійною і циклічною) і вільних фосфатних кислот, що утв

Ключевые слова: Термічні властивості, конденсовані фосфати, ізотермічні умови, поліфосфатні кислоти.

Abstract. The thermal properties and аnionic composition of products of heat treatment Mg(H2PO4)2•2H2O in isothermal conditions are established. Quantitative dependences of the maintenance of the condensed phosphates with a various structure of аnion (linear and cy

Keywords: Thermal properties, the condensed phosphates, isothermal conditions, polyphosphoric acids.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>