УДК
Кудрявицкая Алина Николаевна,Голощак Алена Анатолиевна,,,,,
ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ
Kudriawytzka A.N, Holoschak A.A.
INFLUENCE OF THE PROTRACTED APPLICATION OF FERTILIZERS IS ON INDEXES OF THE PRODUCTIVITY AND QUALITY SPRING WHEAT
 
УДК
Макарова Татьяна Константиновна,,,,,,
Вплив хімічної меліорації фосфогіпсом на гранулометричний склад ґрунту
Makarova, Tetiana, Kostiantynivna
INFLUENCE OF CHEMICAL MELIORATION BY PHOSPHOGYPS ON THE grading of soil
 
УДК
Чудак Роман Андреевич,,,,,,
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ
Chudak R.А.
QUAILS PRODUCTIVITY UNDER THE USE OF ENZYME PREPARATION