Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Лямзин Андрей Александрович,Блошкина Дарья Андреевна,,,,,
«AGILE/SCRUM» ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ SMART ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ПРИНЦИПІВ В ТРАНСПОРТНОМУ ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖОПОТОКУ СЕЛЬГОСППРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Lyamzin А.О., Bloshkina D.A.
«AGILE / SCRUM» AS A MODERN SMART MECHANISM OF TECHNOLOGIES AND IMPLEMENTATION OF ITS PRINCIPLES IN THE TRANSPORT PROCESS OF MANAGEMENT OPERATION OF AGRICULTURAL

Аннотация. Agile/scrum - це сучасна смарт технологія, що дозволяє організувати роботу в транспортній галузі таким чином, щоб знизити всі можливі ризики, мінімізувати можливість економічного збитку підприємства і підвищити якість роботи за рахунок приведення транспор

Ключевые слова: Agile/scrum, ітерації, цикл scrum, smart технології, беклог продукту, беклог спринту, ретроспектива.

Abstract. Agile / scrum is a modern smart technology that allows you to organize your work in the transport industry in a way that minimizes all possible risks, minimizes the opportunity for economic loss of the enterprise and improves the quality of work by reduci

Keywords: Agile / scrum, iterations, cycle of scrum, smart technologies, product backlog, sprint backlog, retrospective.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>