Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Лямзин Андрей Александрович,Гмыря Александр Владимирович,,,,,
ЗЕЛЕНА ЛОГІСТИКА ЯК МЕХАНІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
Lyamzin А.О., Hmyira A.V.
GREEN LOGISTICS AS A MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL SECURITY OF URBAN TRANSPORT SYSTEMS

Аннотация. Система зеленої логістики - найбільш повна комплексна система, що включає в себе природні і штучні підсистеми, до яких відносяться об'єкти логістики.

Ключевые слова: зелена логістика, еволюційно-біфуркаційний розвиток, навколишнє середовище, екологічний менеджмент, технологій обслуговування

Abstract. The Green Logistics System is the most comprehensive integrated system that includes natural and artificial subsystems to which logistics facilities belong.

Keywords: green logistics, evolutionary-bifurcation development, environment, environmental management, service technology

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>