УДК
Кисельов Юрій Олександрович ,,,,,,
 Роль ГЕОГРАФІЧНОГО ДЕТЕРМІНІЗМУ ТА ХОРОЛОГІЧНОЇ концепціЇ у формуванні методологічних основ геософії
THE ROLE OF GEOGRAPHICAL DETERMINISM AND THE CHOROLOGICAL CONCEPTION IN SHAPING METHODOLOGICAL GROUNDS OF GEOSOPHY
 
УДК
Шутак Карина Віталіївна ,,,,,,
До формування МетодологічнОї основИ досліджень поселенських гідроекосистем
SHAPING METHODOLOGICAL GROUND OF THE INVESTIGATIONS OF THE SETTLEMENT HYDROECOSYSTEMS
 
УДК
Черниш Віталій Іванович ,,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ АДВЕНТИВНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ: ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
INVESTIGATIONS OF THE ADVENTIVE FLORA OF UKRAINE: SUBJECT, GOAL, TASKS, PRACTICAL SIGNIFICANCE
 
УДК
Парахненко Владислав Геннадійович ,,,,,,
Місце досліджень інвазІЙної флори у студіях з антропогенного ландшафтознавства
THE PLACE OF INVASIVE FLORA INVESTIGATIONS IN STUDIES IN THE FIELD OF ANTHROPOGENIC LANDSCAPE KNOWLEDGE