УДК
Гончарук Наталія Сергіївна,Наумова Марина Анатоліївна,,,,,
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
 ANALYSIS AND FORECASTING OF DYNAMICS OF UKRAINIAN POPULATION
 
УДК
Піскунова Олена Валеріївна,Водзянова Наталія Константинівна,Панченко Катерина Сергіївна,,,,
ВРАХУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В СЦЕНАРІЯХ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ РИНКОВОГО РИЗИКУ
TAKING INTO ACCOUNT OF MACROECONOMIC INDICATORS IN SCENARIOS OF MARKET RISK STRESS TESTING
 
УДК
Белорусувич Евгения Вячеславовна,,,,,,
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 CONCEPTUAL MODEL OF ECONOMIC SECURITY
 
УДК
Чизмар Іван Іванович,,,,,,
СУТНІСТЬ ЦИФРОВОЇ ІГРОВОЇ ІНДУСТРІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ 
 THE DIGITAL GAME INDUSTRY AND THE PECULIARITIES OF ITS IMPACT ON THE ECONOMY
 
УДК
Буртовая Нина Викторовна,,,,,,
УГРОЗА БАНКРОТСТВА В УСЛОВИЯ КРИЗИСА
 THE THREAT OF BANKRUPTCY IN A CRISIS