УДК
Орищенко Инна Николаевна,,,,,,
МЕТОДИ, ПРИЙОМИ ТА СТРАТЕГІЇ ВИВЧЕННЯ ОБРАЗІВ СТИХІЙ ПРИРОДИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 10-11 КЛАСАХ  
 METHODS, TECHNIQUES AND STRATEGIES OF STUDYING IMAGES OF NATURAL ELEMENTS DURING THE LESSONS OF UKRAINIAN LITERATURE OF 10-11GRADES
 
УДК
Пашковський Валерій Мелентійович,Пашковська Наталія Вікторівна,Абрамова Наталія Орестівна,Піддубна Антоніна Анатоліївна,,,
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТЕКУЩЕЙ ПАНДЕМИИ
 CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF DOCTORS DURING THE CURRENT PANDEMIC
 
УДК
Гострая Екатерина Викторовна,,,,,,
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ КУЛЬТУРИ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
THE SPECIFICS OF THE USE PRECEDENT PHENOMENA OF CULTURE AT THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE