Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Гострая Екатерина Викторовна,,,,,,
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ КУЛЬТУРИ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
THE SPECIFICS OF THE USE PRECEDENT PHENOMENA OF CULTURE AT THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Аннотация. Іншомовна освіта в світі і в Україні наразі змінила вектор руху: стратегічною метою є не отримання знань – не заучування правил, слів і теоретичного матеріалу, а формування практичних навичок – формування компетентної особистості, здатної спілкуватися з н

Ключевые слова: прецедентний феномен культури, вторинна мовна особистість, урок російської мови як іноземної / precedent phenomenon of culture, secondary linguistic personality, lesson of Russian as a foreign language.

Abstract.

Keywords:

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>