Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Орищенко Инна Николаевна,,,,,,
МЕТОДИ, ПРИЙОМИ ТА СТРАТЕГІЇ ВИВЧЕННЯ ОБРАЗІВ СТИХІЙ ПРИРОДИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 10-11 КЛАСАХ  
 METHODS, TECHNIQUES AND STRATEGIES OF STUDYING IMAGES OF NATURAL ELEMENTS DURING THE LESSONS OF UKRAINIAN LITERATURE OF 10-11GRADES

Аннотация. У статті розглядаються особливості застосування прийомів, методів та стратегій вивчення образів стихій природи на уроках української літератури учнями старшої школи. Запропоновані методи дають можливість учням краще осягнути значення та функції образів в

Ключевые слова: метод, підхід, образи стихій природи, композиція, архетип, підтекст

Abstract.

Keywords:

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>