УДК
Львович Игорь Яковлевич,Преображенский Андрей Петрович,Чопоров Олег Николаевич,,,,
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Lvovich Igor Yakovlevich, Preobrazhenskiy Andrey Petrovich, Choporov Oleg Nikolaevich
About the use of ratings in the educational systems
 
УДК
Олексін Юрій Петрович,Цінівський Ілля Олександрович,,,,,
УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ МЕНЕДЖЕРІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
0
0