Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 514.18
Конопацький Є.В.
4-КУТОВА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ПРОСТОРУ
Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
Макіївка, Державіна 2, 86123
UDC 514.18
Konopatsky E.V.
4-ANGULAR PARAMETERIZATION OF SPACE
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture,

Makeevka, Derzhavina 2, 86123

В роботі запропоновано визначення точки у локальному симплексі за допомогою двох пар вертикальних і горизонтальних кутів методами БН-числення. Такий підхід дозволяє однозначно визначити положення точки у просторі при вимірюванні вертикальних і горизонтальних кутів із двох центрів, що дозволяє підвищити точність геодезичних вимірювань і уникнути неув’язки.

Ключові слова: симплекс простору, точкове рівняння, горизонтальні і вертикальні кути, параметризація простору, геодезичні вимірювання.

The paper presents the definition of point in the local simplex with two pairs of vertical and horizontal angles by methods of BN-calculation. This approach allows to uniquely determine the position of a point in space when measuring vertical and horizontal angles of the two centers, which can improve the accuracy of geodetic measurements and avoid discrepancy.

Key words: simplex space, point equation, horizontal and vertical angles, parameterization of space, geodetic measurements.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2013