Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 663.253.2

Білько М.В., Дунаєва О.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ рН ТА ТИТРОВАНОЇ КИСЛОТНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЖЕВИХ СТОЛОВИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ
Національний університет харових технологій
Київ, вул. Володимирська, 68, 01033
 
UDC 663.253.2
Bilko M., Dunaeva O.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF pH AND TITRATABLE ACIDITY AT THE FORMATION OF ROSE TABLE WINES QUALITY INDICATORS
National University of Food Technologies
Kyiv, Volodymyrska str, 68, 01033

Анотація. В роботі розглядається вплив титрованої кислотності винограду та рН виноматеріалів на окисно-відновний стан, оптичні показники та фенольні й барвні речовини рожевих столових виноматеріалів. Встановлена оптимальне значення титрованої кислотності винограду та рН рожевих виноматеріалів.

Ключеві слова: рожеві столові виноматеріали, титрована кислотність, рН, окисно-відновні процеси, фенольні речовини, оптичні показники

Abstract. In article considers the influence of grape titratable acidity and pH of wines at the oxidation-reduction processes. Optical parameters at phenolic and colored substances of rose table wines are opened in this work. The standard of grape titratable acidity and pH of rose table wines are studied in this work.

Key words: rose table wines, titratable acidity, pH, oxidation-reduction processes, phenolic substances, optical parameters

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2013