Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 639.64
К.В. Свідло2, М.І.Пересічний1, Я.О. Бачинська2, Ю.Ю. Липова2 Ю.Ю., Ракітова І.О.2
ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНОЇ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ГЕРОДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1Київський національний торговельно-економічний університет,
Київ, Кіото 19,02156
2Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,
Харків,пров. Отакара Яроша 8,61045
UDC 639.64
K. Svidlo2, M. Peresichnyi1, Y. Bachinskaya2, Y. Lipova2, I. Rakitova2
PROJECT TECHNOLOGY OF FLOUR GERODIETETICAL CULINARY PRODUCTS
1Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv University of Trade and Economics, Kharkiv, Otakara Yarosha 8, 61045
2 Kyiv University of Trade and Economis, Kyiv, Kioto 19,02156
3 Kharkiv National University of Catering and Trade, Kharkiv,
Klochkovskaya 333, 61045

В даній роботі розглянуто проблему проектування технології борошняної кулінарної продукції геродієтичного призначення. Розроблення вареників геродієтичного призначення проведено з урахуванням нутрієнтних вимог геродієтетики та з використанням методу математичного багаторівневого моделювання. Досліджено вплив добавок на кількість та якість клейковини тіста, обґрунтовано параметри технологічного процесу.

Ключові слова: геродієтетика, вареничне тісто, клітковина зародків пшениці

In this paper presents research on project technology of flour gero-dietetical culinary products. Development of dumplings made on the basis nutriyent requirements of gero-dietetical and using mathematical methods of the multilevel modeling. Model of dumplings dough technology was built in accordance with the obtained data. The effect of additives on the quantity and quality of gluten dough based technological process parameters.

Key words: gerodietetics, dumplings dough, wheat germ fiber


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2013