Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 664.762.0023:663.236
Жулінська О.В.
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Харків, пров. О. Яроша, 8
Zhulinska O.V.
NEW TECHNOLOGY NONALCOHOLIC DRINKS FOR HEALTH IMPROVEMENT
Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv University of Trade and Economics,

Kharkiv, Ukraine

В даний час розвиваються такі основні напрямки нутріціології: розробка і медико-біологічна оцінка нових джерел харчування (білок сої, хлорела, спіруліна, харчові волокна та інші продукти рослинного походження), розробка зондового і парентерального харчування [1]. Створення продукції оздоровчого призначення є досить актуальною темою сучасності. Метою статті є розробка моделі безалкогольного напою заданого хімічного складу, на основі якої запропоновані технологія та рецептури безалкогольних соковмісних напоїв оздоровчого призначення з використанням рослинної сировини.

Ключові слова: «безалкогольні напої», «оздоровчого призначення», «соковмісні напої», «технологія».

Currently developing nutritsiolohiyi following main topics : development and biomedical assessment of new food sources ( soy protein , chlorella , spirulina , fiber and vegetable products ), development of probe and parenteral nutrition [ 1]. Creating products for health improvement is quite a hot topic of today. The aim of the paper is to develop a model of non-alcoholic beverage given chemical composition on which the proposed technology and non-alcoholic juice drinks recipes health improvement using plant material.

Key words: «nonalcoholic drinks», «for health improvement», «juice drinks», "technology".

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2013