Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 389.6:629
Силонова Наталия Борисовна,Силонов Сергей Борисович,,,,,
ANALYSIS OF THE MAIN ASPECTS OF DETERMINING THE ORGANIZATION'S CONTEXT FOR PROCESSING ENTERPRISES
N.Silonova, S. Silonov
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ВИЗНАЧЕННЯ КОНТЕКСТУ ДЛЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Аннотация. ISO 9001 is a Quality Management System (QMS) standard that is widely adopted by many manufacturing companies, including food manufacturing companies. This paper aims to propose an approaches that can be used to introduce the requirements of the internati

Ключевые слова: quality management system, QMS implementation, organization context, internal and external contexts

Abstract. ISO 9001 - це стандарт на системи управління якістю (СУЯ), який широко застосовується багатьма компаніями-виробниками, включаючи підприємства з виробництва продуктів харчування. Дана стаття має на меті запропонувати підходи, які можуть бути використані дл

Keywords: система управління якістю, впровадження СУЯ, контекст організації, внутрішній та зовнішній контексти.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>