УДК 631.56./57:633.11:006.015.5
Завадская Оксана Владимировна,,,,,,
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РІЗНИХ СОРТІВ У ПРОЦЕСІ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
Zavadska O., Baiba T.
THE DYNAMICS OF WHEAT GRAIN QUALITY OF DIFFERENT VАRIETIES IN THE PROCESS OF PROLONGED STORAGE