Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК UDC 004.94
Курись Юрий Александрович,Кузнецова Татьяна Юрьевна,Рогова Наталия Юрьевна,Лейко Светлана Викторовна,,,
КОМПЮТЕРЕНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАНОСТРУКТУР З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
Kurys Yu.O., Kuznetsova T. Yu., Rogova N.Yu.,Leyko S.V.
NANOSTRUCTURES COMPUTER MODELING USING CLOUD COMPUTING
 
УДК 004.7
Бабчук Сергій Миронович,,,,,,
КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ОБ’ЄКТАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЦИФРОВОЇ МЕРЕЖІ RUBEE
Babchuk S.M.
CONTROL OF THINGS ON OBJECTS OF THE OIL AND GAS COMPLEX OF UKRAINE WITH A SPECIALIZED DIGITAL NETWORK RUBEE