Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 641

Кукліна Т.С.
 
Гастрономічний туризм на туристичному ринку України
Запорізький національний технічний університет,
Запоріжжя, Жуковського64, 69063


UDC641

Kuklina T.S.

GASTRONOMICAL TOURISM ON UKRAINIAN TOURISM MARKET
Zaporizhzhye National Technical University
Zaporizhzhye, 64 Zhykovskogo Street, 69063

 

В даній доповіді розглянуто необхідність створення на туристичному ринку України такого явища, як гастрономічний туризм. Гастрономічний туризм є одним з найбільш цікавих та пізнавальних видів туризму і може стати чинником економічного розвитку України і важливим засобом поглиблення інтеграційних процесів між країнами світу.

Ключові слова: гастрономічний тур, міжнародний туризм, страва, подорож, кулінарні традиції.

The report describes the necessity of creation of gastronomical tourism on the tourism market of Ukraine. Gastronomical tourism is one of the most interesting and informative kind of tourism and can serve as a factor of economical development of Ukraine and important instrument for deepening the integration between countries worldwide.

Key words: gastronomical tour, international tourism, dish, travel, traditions of the cuisine.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>