Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

УДК 656.212

Мазуренко О.О., Кудряшов А.В.

ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО НАПРЯМКУ

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, 

Дніпропетровськ, ак. Лазаряна 2, 49010

UDC 656.212

Mazurenko O.O., Kudryashov A.V.

COMPARISON OF VARIANTS OF WAGONFLOWS ORGANIZATION WITH THE USE OF A SIMULATION MODEL OF THE RAILWAY DIRECTION

Dnepropetrovsk National Railway University,

Dnepropetrovsk, ac. Lazaryan 2, 49010

 

В наведеному докладі розглядаються результати імітаційного моделювання залізничного напрямку з метою дослідження ефективності різних варіантів організації вантажних вагонопотоків у поїзди в оперативних умовах при застосуванні технології формування двогрупних поїздів.

Ключові слова: вагонопотік, оперативне управління, імітаційна модель, залізничному напрямок, двугрупний поїзд.

The above report deals with the results of a simulation of the railway direction in order to investigate the effectiveness of different options of organization of freight wagonflows into the trains under operative conditions with the use of technology of making-up the two-unit trains.

Key words: wagonflows, operative making-up the trains, simulation model, railway direction, two-unit train.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>