Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 656.051

Дудніков О.М., Меженков А.В.

МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ЗМЕНШЕННЯМ ІНТЕНСИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ЗА ВИМОГАМИ СВІТЛОФОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ „ДонНТУ”, Україна, Донецька область, місто Горлівка, вулиця Кірова, 51

UDC 656.051

Dudnikov A.N. Mezhenkov A.V.

POSSIBILITY OF INCREASE OF TRAFFIC SAFETY REDUCTION OF INTENSITY OF INTERACTION OF TRANSPORT STREAMS ACCORDING TO REQUIREMENTS OF TRAFFIC LIGHT REGULATION AT INTERSECTIONS

SHEI "Donetsk State Technical University" Automobile Highway Institute, Ukraine, Donetsk region, city of Gorlovka, street of Kirov, 51

 

В даній роботі розглядається питання необхідності вивчення негативних аспектів застосування світлофорного регулювання на перехрестях доріг на одному рівні та розкривається можливість за рахунок отриманих результатів підвищення безпеки руху.

Ключеві слова: світлофор, регулювання, потік транспортний, інтенсивність взаємодії, безпека руху.

In this work the question of need of studying of negative aspects of application of traffic light regulation at intersections of roads on one equal is considered and opportunity due to the received results of increase of traffic safety reveals.

Keywords: the traffic light, regulations, began to flow transport, intensity of interaction, traffic safety.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>