Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 339.565: 656.022.1
Дрожжин Олексій Леонідович,Тихоніна Ірина Ігорівна,,,,,
ТРАНЗИТНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ НА НАПРЯМКУ ДАЛЕКИЙ СХІД – КРАЇНИ ЕС
Drozhzhyn Oleksii, Tykhonina Iryna
TRANSIT FUTURE FOR UKRAINIAN CONTAINER CARGOES, TRANSPORTING ON THE FAR EAST - EU COUNTRIES RANGE

Аннотация. Україна займає стратегічне географічне положення яке знаходиться на основних маршрутах міжнародних вантажних перевезень, що призводить до значного інтереса країн ЄС в українському транзиті та зацікавленості в транспортному потенціалі. Ця публікація присвя

Ключевые слова: транзит, контейнер, міжнародний транспортний коридор, інтермодальне перевезення.

Abstract. Ukraine occupies a strategic location situated on the main routes of international transportation, which leads to significant interest to the EU and Ukrainian transit potential interest in transport. This publication is dedicated transit prospects for Ukr

Keywords: transit, container, international transport corridor, intermodal transportation.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>