Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 300.4/5
Соловьева Ирина Ивановна,,,,,,
СИСТЕМА ОСВІТИ ТА МЕНТАЛІТЕТ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
0
THE SYSTEM OF EDUCATION AND STUDENTS MENTALITY IN CONDITION OF TRANSFORMATION OF MODERN SOCIETY

Аннотация. Стаття присвячена розгляду впливу трансформаційних процесів на систему освіти України, аналізуються наслідки перетворення інституціональної сфери, норм, цінностей, менталітету та інших соціокультурних сторін суспільства на прикладі академічної мобільності

Ключевые слова: соціальна трансформація, національна система освіти, студентська молодь, менталітет, ціннісні орієнтації, академічна мобільність, віртуалізація освіти, соціокультурна інформатизація суспільства, якість дистанційної освіти, інформаційно-комунікативні техно

Abstract. The article deals with the influence of transformation processes in the educational system of Ukraine. The consequences of the transformation of the institutional sphere, norms, values, mentality and other social and cultural sides of society are analyzed

Keywords: social transformation, the national education system, college students, mentality, values, academic mobility, virtualization, education, socio-cultural society informatization, the quality of distance education, information and communication technologies,

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>