Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 37.018.1(510)
Калашник Любов Сергіївна,,,,,,
ЗМІНИ В СОЦІАЛЬНОМУ ІДЕАЛІ СУЧАСНИХ КИТАЙЦІВ ПІД ВПЛИВОМ КОНЦЕПЦІЇ НОВОГО ШОВКОВОГО ШЛЯХУ
Lyubov S. Kalashnyk
Transformation of Social Ideal of modern Chinese Society through the idea of the New Silk Way

Аннотация. Стаття присвячена питанням зміни соціального ідеалу сучасної китайської нації, які мають місце сьогодні. Основними агентами цього процесу виступають ЗМІ та сфера освіти. Новий Великий Шовковий Шлях не може розглядатися як суто економічний процес. Сучасний

Ключевые слова: соціальний ідеал, трансформація, КНР, сфера освіти, взаємодія цивілізацій.

Abstract. Abstract: Article is devoted to changings in social ideal of the modern Chinese nation, which take place today. The main agents of this process are the media and sphere of education. New Great Silk Road can not be regarded as a purely economic process. Mo

Keywords: social ideal, transformation, China, the sphere of education, the interaction of civilizations.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>