УДК 619:614.31:616
Косьянчук Нина Ивановна,,,,,,
ВИКОНАННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДОБРОБУТУ ТВАРИН ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ НА М'ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Kos'yanchuk N./
0
 
УДК 619:617-089.5.618.5-089. – 008 . – 079
Корейба Людмила Владимировна,Ткачук Игорь Геннадиевич,Сосонный Сергей Валериевич,Юрчик Светлана Викторовна,,,
ВПЛИВ ГОМЕОСТАЗУ НА ВИНИКНЕННЯ АКУШЕРСЬКОЇ ПАТОЛОГІЇ У САМИЦЬ М’ЯСОЇДНИХ
Koreyba L.V., Tkachuk I.G., Sosonnyy S.V., Yurchik S.V.
IMPACT OF HOMEOSTASIS ON EMERGENCE OF OCCURRENCE OF OBSTETRICAL PATHOLOGY IN FEMALE CARNIVORES
 
УДК 619:614.31:637
Косьянчук Нина Ивановна,,,,,,
НОРАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ХАРЧОВИМИ ЗООНОЗАМИ
Kos'yanchuk N./
0